El-sjekk

Vi utfører El-sjekk av din bolig.
En El-sjekk er en rask gjennomgang av ditt El-anlegg.
Følgende utføres i en El-sjekk:
- Megging av anlegget (sjekk av jordfeil)
- Visuell kontroll av sikringskap.
- Visuell kontroll/sjekk av alle rom for å se etter åpenbare feil etc.
Forventes å ta ca 1 - 2 timer.
Du vil da få faktura ihht medgått tid og materiell.
Samsvarserklæring følger alltid faktura.

 
*
*